Charter PanelEuropa

PanelEuropa verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid, anonimiteit en de bescherming van de gegevens van al zijn Leden te respecteren.

Onze onderneming Made in Surveys, eigenaar van de website PanelEuropa, heeft al 10 jaar ervaring in online enquêtes en leeft het “Charter van ethische praktijken in internetstudies” na van Syntec Esomar (de Franse vakbond en de Internationale vereniging voor marktonderzoek).

Onze verplichtingen:

wij behandelen uw antwoorden vertrouwelijk. PanelEuropa ziet erop toe dat de gegevens in uw persoonlijk account beschermd worden. Deze account is enkel toegankelijk via uw e-mailadres en uw wachtwoord.

wij respecteren uw persoonlijke gegevens: de door u meegedeelde persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor statistische doeleinden. Tenzij u hiermee instemt, worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden.

U beschikt op elk moment over het recht tot toegang, rechtzetting en schrapping van uw persoonlijke gegevens volgens de wet op de Informatica en de Vrijheid. Indien u dat wenst, kunt u uw account op PanelEuropa op elk moment schrappen.

PanelEuropa verbindt zich ertoe om de tijd die u besteedt aan het beantwoorden van onze vragenlijsten, te vergoeden. Inschrijven op de website PanelEuropa.com is gratis. U hoeft niets te betalen.

U zult regelmatig worden uitgenodigd om deel te nemen aan onze enquêtes naargelang uw profiel, maar u wordt op geen enkele manier verplicht om deel te nemen.


Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, verwijzen we u graag door naar de privacybeleid of kunt u contact met ons opnemen.

Copyright 2001-2024 - MIS Group – Alle rechten voorbehouden – Partners